Underretning om indsamling af personoplysninger hos dig (GDPR)

Med henvisning til databeskyttelsesforordningen skal vi hermed informere om, at vi indsamler og behandler følgende personoplysninger om dig: 

– Navn
– Adresse
– Tlf.nr.
– Mailadresse

Behandlingen af ovenstående personoplysninger vil indebære lagring, elektronisk og fysisk, under samhandlen og mindst 5 år efter dennes afslutning, grundet regnskabslovgivningen. Det bemærkes, at oplysningerne ikke bliver videregivet, medmindre offentlige myndigheder måtte kræve dette, eller du giver tilladelse hertil.

Fuldføres en påbegyndt handel ikke, vil personoplysningerne være lagret hos os i op til 1 år efter jeres sidste henvendelse.

I forbindelse med behandlingen vil du ved henvendelse have mulighed for at få indsigt i de indhentede oplysninger, at få berigtiget de indhentede oplysninger, at få overført de indhentede oplysninger i et læsbart format, at få begrænset behandlingen af de indhentede oplysninger, at få slettet de indhentede oplysninger.

Henvendelse skal ske ved brug af følgende kontaktoplysninger:

Ringsted Festival ApS, att. Christina Berntsen kontor@ringstedfestival.dk.  

Såfremt du måtte have indvendinger mod den foretagne behandling, vil du have mulighed for at indgive klage herom til Datatilsynet ved brug af følgende kontaktoplysninger:

Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, tlf. 3319 3200, mail dt@datatilsynet.dk.