Adgang

Fra onsdag kl. 12.00 – til torsdag kl. 12.00 er det din adgangsbillet til festivalen der giver adgang på campingpladsen.

Fra torsdag kl. 12.00 – søndag kl. 12.00 er der armbåndskontrol ind til campingpladsen, og det er kun et gyldigt armbånd der giver adgang.For at komme ind på Kasernen, Kompagniet og Cirkuspladsen skal du have et festivalarmbånd. Bor du på GlamCamp får du udleveret et særligt adgangsgivende armbånd til området. Beboere på GlamCamp har mulighed for at eskortere besøgende gæster ind på området fra torsdag kl. 12.00.

Al adgang til campingområderne er kontrolleret og overvåget af vores dygtige camping-personale, som tillige er behjælpelig med råd og vejledning.

Ringsted Festival forbeholder sig retten til at bortvise campinggæster fra området samt inddrage festivalarmbånd ved gentagne overtrædelser af campingreglementet. 

Affald

Benyt affaldscontainerne for at holde pladsen ren og pæn, samt for at mindske brandfaren. Det er dit ansvar, at din campingplads forlades i samme stand som du modtog den.

Afstande

Dit campingfelt er 6 x 6 meter. Overnatter du i telt, skal bardunerne placeres indenfor de 6 x 6 meter. Overnatter du i campingvogn, behøver vognens trækstang ikke at være placeret indenfor de 6 x 6 meter. På det effektive areal (6 x 6 meter) må du opsætte så mange telte og pavilloner, som der er plads til. Du må dog ikke overnatte i pavillon, som ikke er godkendt til overnatningsformål.

Er din campingvogn længere end 6 meter, kan du købe to campingpladser i forlængelse af hinanden.
eller du kan vælge en XL-plads (7,5 x 6 meter) med 1,5 meter mere til rådighed i længderetningen. Disse pladser er markeret med orange på kortet.

Du må gerne placere din enhed direkte til skel mod brandvejen, men du må ikke placere barduner eller trækkrog m.m på brandvejen. 

Aldersgrænse

Der henstilles til, at børn under 16 år ikke ligger alene på campingområdet.

Ansvar

Camping er på eget ansvar. Festivalen påtager sig intet ansvar for tyveri og hærværk.

Gasinstallation

Har din campingvogn F-gas installation, skal gasreglementet afsnit B-3 efterleves. Vi forbeholder os retten til at bortvise campingvognen fra pladsen, hvis der ikke kan fremvises en gyldig gas-attest ved forespørgsel fra servicepersonalet. 

Husk at du i campingvogn maksimalt må have to flasker af 11 kg, hvoraf den ene skal være i brug. Forefindes der ikke gasflasker i vognen og er regulatoren taget af efterlever du også gasreglementet.

Grill og ild

Det er tilladt at benytte en CE mærket-godkendt gasgrill. Det er yderligere tilladt at medbringe en gasflaske af max. 5 kg til brug til gas-grill. Vi henstiller til, at gas-grillen tilsluttes campingvognens gas-installation, dog skal denne placeres så langt fra campingvognen som muligt og forsvarligt.

Al brug af åben ild er strengt forbudt i campingfeltet (kulgrill, trangia, fakler, levende lys m.m.). Vær opmærksom på, at myndighedernes afbrændingsforbud også vil gælde på campingpladsen. Hvis forbuddet træder i kraft er gas-grill heller ikke tilladt.

Husdyr

Hunde, katte etc. må ikke medbringes på festivalens campingområder.

Mad- og drikke

Det er tilladt at medbringe mad- og drikkevarer på campingområderne.

Nattero

Der er nattero mellem kl. 02 og 10. Det betyder, at der ikke må spilles høj musik, men hyggelig snak og samvær er selvfølgelig helt ok.

Overnatning i varevogne som er indregistreret som autocampere og alm. autocampere

Det er tilladt at anvende varevogne som er indregistreret som autocampere (godkendt til overnatningsformål). Husk at medbringe bilens registreringsattest! Når varebilen er kørt ind, gælder den som en campingvogn. Kører man i varebilen under festivalen er man checket ud, og dermed bliver campingbilletten ugyldig. Det samme gør sig gældende ved autocampere.

Har du nogen spørgsmål til overnatning i varevogne, handicapbiler o.lign. så kontakt venligst festivalkontoret på tlf. + 45 61 105 136 eller send en mail på kontor@ringstedfestival.dk.

Parkering

Campinggæsternes biler skal parkeres på parkeringspladserne udenfor selve campingområdet. Der er overvåget parkeringsplads for festivalgæster i Benløse. Bor du i GlamCamp har du adgang til 1. stk. VIP-parkering. (se kort).

Hvis du ikke selv er i stand til at køre din campingvogn ind på campingområdet, må bilen gerne køres ind på pladsen af en person uden festivalbillet. Campingbilletten skal blot kunne forevises i bilen, og personen skal herefter forlade campingområdet. 

Campingområdet åbner kl. 12:00 onsdag. Herefter må du ankomme med din campingvogn indtil torsdag klokken 12:00.

Pavilloner

Opsætning af pavilloner er tilladt, men tæller som en teltenhed, og skal derfor have en pladsreservation. Det er ikke tilladt at bruge pavilloner til overnatning.

Der må ikke forefindes polstrerede møbler i pavilloner, da det øger risikoen for brandspredning. Campingstole og -borde må benyttes i pavilloner.

Opstillede pavilloner skal i lighed med alle andre enheder opstilles indenfor det effektive areal (1,5 meter til skel) i rækkernes længderetning.

Pladstyper

På alle vores campingområder er der udelukkende én type campingplads.
Pladsen kan bruges til campingvogne, teltvogne, autocampere, telte eller villatelte. Der må ikke overnattes i pavilloner, der ikke er er godkendt til overnatningsformål.
Kun motorkøretøjer, der er indregistreret til overnatning og camping må benyttes. (Husk registreringsattest!)

Strøm

Kablet, der skal tilsluttes festivalens el-installation, skal være et godkendt gummikabel med en længde på mindst 25 meter. Strømudtaget er et 230 Volt/16 Ampere CEE udtag, men der kan kun trækkes 2 Ampere på udtaget eller cirka 500 Watt.

Der kan ikke bruges el-kedel, kaffemaskine, brødrister, varmeblæser, føntørrer og lignende. Du kan dog bruge mindre el-apperater, som bruger op til 500 Watt.