Festival regelsæt

For at sikre at alle får en tryg og sikker festival bedes du overholde vores ordensreglement.

Overtrædelse af ordensreglement kan medføre bortvisning. I grove tilfælde vil der ske en politianmeldelse.

Regler for ophold:

 • Vis hensyn overfor andre. Pas på dig selv, dine børn og dine ting.
 • Alle former for aggressiv adfærd er forbudt. Der skal udvises størst muligt hensyn til det øvrige publikum og til Ringsted Festivals medarbejdere.
 • Personer, som fremstår utryghedsskabende i deres påklædning eller adfærd får ikke adgang til festivalpladsen og dens områder.
 • Ringsted Festival forbeholder sig ret til at bortvise enkeltpersoner eller grupper, der ved deres påklædning, bæring af rygmærker eller generelle adfærd fremstår utrygskabende.
 • Crowdsurfing og stagediving er strengt forbudt og medfører bortvisning.
 • Bygninger, beplantninger, skiltning og lignende må ikke beskadiges eller misligholdes.
 • Opstillede afspærringer skal respekteres.
 • Tyveri og hærværk eller forsøg herpå politianmeldes.
 • Det er ikke tilladt at færdes synligt beruset eller genere andre ved tilråb, utilstedelig opførsel eller lignende.
 • Der kan kun købes alkohol af personer over 18 år. Barpersonalet har pligt til at bede om ID-legitimation i alle tvivlstilfælde.
 • Af hensyn til sikkerheden har vi indført stoleforbud i hele Lystanlægget.
 • Alle former for vold eller trusler om vold mod service-, sikkerhedspersonale, medhjælpere eller øvrige gæster medfører øjeblikkelig politianmeldelse.
 • Sikkerhedspersonalets anvisninger skal altid efterkommes.
 • Bortkastning af papir og affald, forurening og beskadigelse af udsmykning, inventar eller andet er ikke tilladt.
 • Ulovligt salg af varer eller anden form for handel og betleri er ikke tilladt.

Indgangskontrol:

Alle besøgende er forpligtet til at fremvise adgangsgivende armbånd eller adgangsbevis ved indgangen og udlevere dette til nærmere kontrol.

Der kan forekomme visitation af gæster ved alle indgange.

På festivalområdet må der kun opholde sig personer, der er i besiddelse af adgangsgivende armbånd eller adgangskort.

Følgende genstande må ikke medbringes på Ringsted Festival: 

 • Mad- og drikkevarer – herunder alkoholiske drikke af enhver slags.
 • Cykler og trækvogne er ikke tilladt. (Barnevogne og klapvogne er tilladt)
 • Genstande, der kan benyttes som våben.
 • Fyrværkeri eller andre pyrotekniske genstande.
 • Laserpenne.
 • Dyr.
 • Festivalstole.
 • Rygmærker eller anden påklædning, der viser tilhør til grupperinger samt flag og bannere eller bannerstænger.
 • Paraply.

  OBS: Listen er ikke udtømmende.

Fotoregler:

Det er ikke tilladt, uden forudgående aftale med Ringsted Festival, at tage fotos af koncerter til videredistribution i kommercielt øjemed. Samme gør sig gældende for audio- eller videooptageudstyr.

Ringsted Festival har et internt presseteam med fotografer, videografer og journalister. Der produceres indhold under festivaldagene, hvor festivalgæsterne fremgår på reportage- og stemningsbilleder. Billederne vil blive brugt på Ringsted Festivals hjemmeside, sociale medier og trykmaterialer. 

Ser du et billede af dig selv på en af Ringsted Festivals digitale platforme, som du gerne vil have fjernet, så kontakt os på skkr@ringstedfestival.dk.

 Overtrædelse af ordensreglementet:

 • Gæster der overtræder ordensreglementet kan uden videre bortvises og få forbud mod at vise sig på Ringsted Festivals område.
 • Såfremt en overtrædelse udløser begrundet formodning om en strafbar handling, vil der blive foretaget politianmeldelse.
 • Ringsted Festival er berettiget til at bortvise persongrupper, såfremt overtrædelsen ikke kan tilordnes en enkelt person og overtrædelsen i øvrigt er karakteristisk for hele gruppens opførsel.
 • Personer der uberettiget og med forsæt forsøger at skaffe sig adgang til et af festivalpladsens områder bliver politianmeldt for ulovlig indtrængen og kan blive pålagt at betale en afgift på kr. 3.000 kr.