Denne side henvender sig til artister, crew og management i forbindelse med optræden på Ringsted Festival. Har du spørgsmål til indholdet af siden, er du altid velkommen til at kontakte os. Kontaktoplysninger findes nederst på siden.

Deadlines

  • Komplet liste på produktion – 1. juli
  • Gæsteliste – 17. juli
  • Kørsel- og parkeringstilladelse – 1. juli
  • Catering rider og specielle hensyn til mad – 1. juli
  • Pyroteknik – 1. juli

Tidsplan

En komplet tidsplan for jeres show inkl. get in tidspunkt aftales i advance med produktionsleder. Bemærk at jeres biler først kan få adgang til sceneområdet på det get in tidspunkt, der er aftalt med Ringsted Festivals produktion. 

Alle spørgsmål vedr. tidspunkter for get in, changeover og show skal rettes til produktionsleder eller stagemanager på dagen.

Akkreditering

En komplet liste over fulde navne på alle i jeres produktion (band, crew, chauffører mv.) skal fremsendes på mail til akkreditering@ringstedfestival.dk senest den 1. juli. OBS. Listen skal udspecificeres med hvilken rolle hver især har (artist, crew, tourmanager, chauffør mv). 

Herefter vil I modtage et link, hvor I kan oprette disse personer og evt. rette i navne helt op til ankomst på festivalen. Herfra kan I også få fremsendt jeres vouchers, som giver jer adgang på festivalen.

Det vil være en stor hjælp, samt gøre jeres check-in meget hurtigere, hvis I fordeler disse vouchers inden ankomst og medbringer dem i check-in. Er det ikke muligt, løser vi det naturligvis på dagen. 

Børn kan ikke medbringes backstage sammen med band/crew. Ved ekstraordinære tilfælde, så kontakt ansvarlig for artist check-in på akkreditering@ringstedfestival.dk, inden fremmøde på festivalen. Dette er meget vigtigt at informere band/artist om! Vi har begrænsninger på antal af mennesker backstage pga. brandregulativer – så vi skal på forhånd vide hvor mange mennesker, der ankommer.

Gæsteliste

En komplet liste med fulde navne på eventuelle gæster (alle som ikke er en del af jeres produktion) skal fremsendes på mail til akkreditering@ringstedfestival.dk senest den 17. juli. Vi kan IKKE håndtere gæstelister på selve spilledagen.

I modtager efterfølgende en mail retur med et link, hvor I kan hente jeres vouchers i PDF format. Disse skal fordeles til jeres gæster. Bemærk at billetterne er personlige, og de kan kun indløses ved fremvisning af gyldigt billede-ID i check-in. 

Med mindre andet er kontraktmæssigt aftalt, giver Ringsted Festival adgang til én (1) gæst pr. bandmedlem. Jeres gæster modtager et én-dags armbånd, som giver ordinær adgang til festivalpladsen på spilledagen. Det er ikke muligt at medbringe gæster backstage.
OBS. Børn skal også akkrediteres på lige fod med voksne. Ét (1) barn, ligegyldigt alder, gælder for én (1) gæst.

Da Ringsted Festival er helt udsolgt, er det ikke muligt at råde over flere gæstebilletter end det angivne. Vi har simpelthen ikke mere plads i parken. Og det skulle gerne være en hyggelig festival for alle.

Ved spørgsmål til akkreditering eller gæstelister, kontakt venligst ansvarlig for artist check-in på akkreditering@ringstedfestival.dk.

Kørsels- og parkeringstilladelser

Vi beder jer om at sende en komplet liste over alle køretøjer, der har behov for adgang til festivalen, inkl. en kort beskrivelse af hvert køretøj, samt om bilen skal kunne komme til scene/load in området. Da pladsen er trang, vil personbiler IKKE kunne parkere bagved scenerne, disse bliver henvist til en P-plads 50 meter væk.

Bestilling af kørsel- og parkeringsstilladelser sendes til akkreditering@ringstedfestival.dk senest den 1. juli. De vil herefter blive udleveret ved armbåndspåsættelse i check-in.

Check-in og ankomst

Ved ankomst til festivalen, kør venligst til Tværallé 5, 4100 Ringsted – via Teglovnsvej (følg skiltene til check-in). Her udleveres jeres armbånd ved fremvisning af jeres vouchers, som I enten kan fremvise på telefon eller har printet ud og medbragt. 

Gæster skal også checke ind her, men kan ikke fortsætte backstage sammen med bandet, da gæster ikke har adgang backstage. Efter jeres gæster har fået armbånd i check-in, kan de benytte en af festivalens to hovedindgange.  

Kørselsvejledning:  

Tag afkørsel 36 (Ringsted N) og fortsæt via Nordre Ringvej – Nørregade – Bøllingsvej –Teglovnsvej – Tværallé. Følg skiltene til check-in.  

Bemærk: Det er ikke muligt at køre via Anlægsvej, da vejen er spærret.  GPS-adressen til artist check-in er: Tværallé 5, 4100 Ringsted.

Vores servicevagter vil herfra hjælpe med at anvise vej til artistparkering, samt de enkelte sceners bagområder. Kun biler med gear må køres om bag scenerne. 

Dressing rooms

Artist catering og dressing room / omklædningsrum/faciliteter for alle scener findes i Anlægspavillonen (den hvide bygning bag Anlægsscenen).

Ringsted festivals produktion bestræber sig på at opfylde alle ønsker vedr. antal dressing rooms, men forbeholder sig retten til at disponere iht. samlet behov/afvikling.

Eldorado og Folketeltet har endvidere et lille venteområde bag scenen med toilet til brug lige inden showstart.

Med mindre andet er aftalt med Ringsted Festivals produktion vil dressing rooms være klar to timer før showstart, og skal forlades en time efter show.

Ved ankomst tidligere henvises til vores loungeområde.

Catering

I backstageområdet findes artistbespisningen, som er en buffet bestående af flere forskellige slags kød, kartofler, salater, brød og kage/dessert.

Catering rider skal senest tilsendes til kme@ringstedfestival.dk senest den 01. juli. Hvis intet er fremsendt inden da, vil I modtage en standard cateringpakke.

Bestilling af mad til vegetarer, veganere, allergikere eller ved særlige behov bedes sendt til Kim Meldgaard senest den 1. juli.  Det gælder også take away som sandwich mm.

Merchandise

Optrædende kunstnere, der ønsker at sælge merchandise på Ringsted Festival, tilbydes en service, der giver mere synlighed og bedre tilgængelighed. Tilbuddet gælder alle 3 festivaldage.

Vores service har til hensigt at imødekomme alle kunstneres anmodninger om at sælge så meget merchandise som muligt og samtidig gøre det lettere for publikum, at købe et sted med udvidede åbningstider.

En stor butik er bygget i festivalområdet og er åben fra torsdag til lørdag. Den vil være åben hele dagen, og kan derfor sælge kunstnernes varer hele dagen og under hele festivalen, hvis dette ønskes. Vi tilbyder at håndtere max. 5 styles foruden LP’er m.m.

Har du ikke merchandise, men ønsker du dette, så læs det vedhæftede dokument fra vores samarbejdspartner Another Solution, og se hvad de kan tilbyde dig af fordelagtige aftaler. Tjenesten drives af Ringsted Festival på koncessionsbasis. Der tages 15% koncessionsgebyr fra det samlede salg (25% moms vil blive tilføjet til priserne). Der er ingen minimumsafgift. Koncessionsafgiften dækker alle omkostninger i forbindelse med salg.

Vi håber, at alle, der ønsker at sælge merchandise-produkter i forbindelse med deres optræden, vil benytte sig af denne service. Alle virksomheder, der ønsker at bruge vores koncessionstjeneste til festivalen, skal sende os de fulde oplysninger om firmaet for at forberede salgsarkene på forhånd.

For yderligere information, kontakt Merch Service på:

Mail: ringsted@merchservice.dk
Telefon : +45 39 39 44 84
Mobil : +45 29 73 44 84

Scene

Ringsted Festival stiller stabile og overdækkede scener til rådighed. Profesionelle lyd- og lys teknikere er tilstede på festivalen og scenerne alle dage.

Hver scene har også en stagemanager tilstede. Disse har et hold af stagehands til hjælp både ved jeres ankomst/load-in og jeres afrejse/load out.

Medbringes pyroteknik, skal der skal ansøges om brug af dette til det lokale beredskab senest den 1. juli.

Tekniske specifikationer

OBS. Små ændringer kan forekomme

Anlægsscenen kapacitet: 15.000

Anlægsscenen LYD specifikation

PA:
10 x D&B GSL toppe
4 x D&B SL-subs
4 x D&B Y7P Frontfill
2 x D&B V7P Front / Out’er fill
Hele PA’et drives på D80 Amps

FOH:
Yamaha CL1
2 x Lake LM44
10-Easy system
D&B Q7-Qsub til tårnlyt

MON:
Yamaha CL3
8 x D&B M4 på 6 Sends
2 x D&B C4 Sidefill (2 C4 subs + 2 C4 top pr side)
1 x Standart stativ – mikrofon – kabelpakke for festival

Anlægsscenen LYS specifikation

Grand MA 2 Light
ELC Fibernode mellem FOH og Scene
3 x Robert Juliat 2500W følgespot inkl. Intercom.
Lys fordelt på 2 identiske broer:
16 x Robe Esprite
16 x Robe Ledbeam 350
8 x Martin Atomic 3000 LED (4 på 2 broer)
20 x Prolight Sunrise 2IP
8 x Cameo Astra 7PIX IP som frontlys pr side.
2 x Røgmaskiner inkl. Blæser (Jem ZR44+ AF1)
1 x bagtæppe truss på 12-15 meter

Reaktoren kapacitet: 6000

Audio specifikation

PA:
12 x D&B V toppe
10 x D&B V subs
2 x D&B V7P out’er fill
2 x D&B Q7 Frontfill
Hele PA’et drives på D80 Amps

FOH:
Yamaha CL5
2 x Lake LM44
10-Easy system
D&B Q7-Qsub til tårnlyt

MON:
Yamaha QL5
8 x D&B M4 på 6 Sends
2 x D&B C4 Sidefill (2 C4 subs + 2 C4 top pr side)
1 x Standart stativ – mikrofon – kabelpakke for festival

Reaktoren lys specifikation

Lys: 

Cameo Opus H5
x Pro light LT pixel Wash 500
2-cell LED blinder
Haze

 Anlægsscenen tegning

 Reaktorscene tegning

Har I nogle spørgsmål vedr. specs, kontakt venligst produktionsansvarlig Anders Olsen.

Lydrestriktioner

Festivalen er underlagt følgende restriktioner af Ringsted Kommune, som skal følges på alle scener:

  • Der er ingen lydprøver over de store lydanlæg før show
  • Alle lydprøver foregår på monitorer med lavt lydniveau i FOH
  • Der foretages ingen afspilning af playlister mellem de enkelte kunstnere under festivalen
  • Ringsted Festival opererer med et maksimalt lydniveau ved FOH på 102 – 103 dB(A)
  • Der vil ske en logning af lydniveauerne, således at støjen fra festivalen kan dokumenteres ved evt. efterfølgende klagesager

Det er Ringsted Festivals stagemanager der afgør lydniveauet ved hver scene. Enhver henstilling fra stagemanager eller festivalledelsen vedr. lydniveauet skal øjeblikkeligt efterkommes.

Kontaktpersoner

Præproduktion, Akkreditering & Check-in
Ann-Christel Gredal
akkreditering@ringstedfestival.dk

Produktion og stagemanager, Anlægsscenen
Anders Olsen
+45 2089 1982
ao@ringstedfestival.dk

Backstage
Kim Meldgaard
+45 5188 2948
kme@ringstedfestival.dk

Stagemanager, Reaktoren
Frank Hermansen
+45 4030 7674
fh1972@gmail.com

Presseansvarlig 
Signe Kronholm
presse@ringstedfestival.dk

Stagemanager, Nordscenen
Frederik Heien
+45 30665223
Frederik@fam-heien.dk